Tato stránka byla vytvořena s cílem vám poskytnout informace o způsobu, jakým sbíráme, ukládáme, používáme a chráníme vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR.

 1. Identifikace správce dat: Správce osobních údajů pro tento web je EMA CZECH 2021 s.r.o. s kontaktními údaji:

  • Adresa: Kladruby nad Labem 124
   533 14 Kladruby nad Labem
  • Email: emaczech2021@emaczech.net
  • Telefon: +420 731 936 264

 

 1. Účely zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře a formuláře pro nábor zaměstnanců jsou zpracovávány za účelem komunikace s vámi a správy náboru zaměstnanců.

 2. Právní základ zpracování: Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy (např., odpověď na vaši zprávu, správa náboru) a v souladu se zákonnými povinnostmi správce dat.

 3. Odesílání životopisů: Pokud nám posíláte svůj životopis, chápeme, že jste souhlasili se zpracováním citlivých údajů obsažených v životopisu pro účely hodnocení vaší žádosti o zaměstnání.

 4. Doba uchovávání údajů: Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a v souladu se zákonnými povinnostmi.

 5. Práva subjektu údajů: Podle GDPR máte právo na přístup k svým osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 6. Bezpečnost údajů: Přijímáme opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a minimalizujeme rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu a odhalení.

 7. Cookies: Naše stránky mohou využívat cookies pro sledování návštěvnosti a zlepšení uživatelského zážitku. Podrobnější informace naleznete v naší politice cookies.

Tato stránka byla vytvořena pro informování našich uživatelů o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR. Aktualizujeme ji podle potřeby, a proto vás vyzýváme, abyste ji pravidelně kontrolovali. Pokud máte jakékoliv otázky nebo požadavky ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.