Logo EmaCzech 2021 ikona webu, Kontakt, Pardubický kraj, ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Tato stránka byla vytvořena s cílem vám poskytnout informace o způsobu, jakým sbíráme, ukládáme, používáme a chráníme vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR.

  1. Identifikace správce dat: Správce osobních údajů pro tento web je EMA CZECH 2021 s.r.o. s kontaktními údaji:

  1. Účely zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře a formuláře pro nábor zaměstnanců jsou zpracovávány za účelem komunikace s vámi a správy náboru zaměstnanců.

  2. Právní základ zpracování: Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy (např., odpověď na vaši zprávu, správa náboru) a v souladu se zákonnými povinnostmi správce dat.

  3. Odesílání životopisů: Pokud nám posíláte svůj životopis, chápeme, že jste souhlasili se zpracováním citlivých údajů obsažených v životopisu pro účely hodnocení vaší žádosti o zaměstnání.

  4. Doba uchovávání údajů: Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a v souladu se zákonnými povinnostmi.

  5. Práva subjektu údajů: Podle GDPR máte právo na přístup k svým osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

  6. Bezpečnost údajů: Přijímáme opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a minimalizujeme rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu a odhalení.

  7. Cookies: Naše stránky mohou využívat cookies pro sledování návštěvnosti a zlepšení uživatelského zážitku. Podrobnější informace naleznete v naší politice cookies.

 

Pro naši společnost je ochrana osobních údajů klíčovým zájmem, a proto přikládáme maximální důraz na zabezpečení a ochranu vašich informací, abychom zajistili jejich bezpečné zpracování a uchování v souladu s nejvyššími standardy.

 

Tato stránka byla vytvořena pro informování našich uživatelů o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR. Aktualizujeme ji podle potřeby, a proto vás vyzýváme, abyste ji pravidelně kontrolovali. Pokud máte jakékoliv otázky nebo požadavky ohledně ochrana osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.