Tato stránka byla vytvořena s cílem vám poskytnout informace o způsobu, jakým sbíráme, ukládáme, používáme a chráníme vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR.

 1. Identifikace správce dat: Správce osobních údajů pro tento web je EMA CZECH 2021 s.r.o. s kontaktními údaji:

  • Adresa: Kladruby nad Labem 124
   533 14 Kladruby nad Labem
  • Email: emaczech2021@emaczech.net
  • Telefon: +420 731 936 264

 

 1. Účely zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře a formuláře pro nábor zaměstnanců jsou zpracovávány za účelem komunikace s vámi a správy náboru zaměstnanců.

 2. Právní základ zpracování: Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy (např., odpověď na vaši zprávu, správa náboru) a v souladu se zákonnými povinnostmi správce dat.

 3. Odesílání životopisů: Pokud nám posíláte svůj životopis, chápeme, že jste souhlasili se zpracováním citlivých údajů obsažených v životopisu pro účely hodnocení vaší žádosti o zaměstnání.

 4. Doba uchovávání údajů: Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a v souladu se zákonnými povinnostmi.

 5. Práva subjektu údajů: Podle GDPR máte právo na přístup k svým osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 6. Bezpečnost údajů: Přijímáme opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a minimalizujeme rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu a odhalení.

 7. Cookies: Naše stránky mohou využívat cookies pro sledování návštěvnosti a zlepšení uživatelského zážitku. Podrobnější informace naleznete v naší politice cookies.

Tato stránka byla vytvořena pro informování našich uživatelů o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR. Aktualizujeme ji podle potřeby, a proto vás vyzýváme, abyste ji pravidelně kontrolovali. Pokud máte jakékoliv otázky nebo požadavky ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

Sídlo společnosti

Kladruby nad Labem 124
533 14 Kladruby nad Labem
IČO: 10833595

Kancelář

Rozhovice 100
53803 Rozhovice